Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Wydarzenia

 

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą wyłącznie u jednego z wychowawców świetlicy w dn.03.09-04.09.2018r.

Opłatę za korzystanie dziecka z obiadów rodzic uiszcza z góry do dnia 15-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy:
65 1050 1461 1000 0023 6464 5065.  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego płatność dotyczy.

Obiady rozpoczynają się od  środy – 5 września 2018r. Wydawane są podczas przerw obiadowych 11.30-11.45 i 12.30-12.50 wg ustalonego harmonogramu.

W miesiącu wrześniu 2018r. kwota do zapłaty to 62,90 zł (3,70zł x 17 obiadów) jeżeli od 5.09. W dniu 25 września /wtorek/ obiady nie będą wydawane !!!!

Nieobecność na obiedzie dziecka należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia przyjmowane będą do godz.8.30 tego samego dnia u wychowawcy świetlicy lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr 44 723 15 63.

Pod koniec danego miesiąca należy  wychowawcę świetlicy powiadomić o ewentualnej rezygnacji ze spożywania obiadów.W każdym miesiącu przed dokonaniem wpłaty należy sprawdzić faktyczną kwotę u wychowawcy świetlicy ze względu na  odpisy za poprzedni miesiąc.

 Wyżywienie klas ,,0’’ rozpoczyna się od  wtorku – 4.09.2018r. Koszt dziennego wyżywienia ucznia klasy ,,0’’ to 6,70zł : śniadanie – 1,50 zł,  obiad – 3,70 zł , podwieczorek – 1,50zł. Koniecznie należy zgłosić wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy jeżeli dziecko nie będzie  korzystało w danym miesiącu z któregoś z trzech posiłków.