Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Wolontariat

Wolontariat:
Od września 2017 r. swoją działalność rozpoczął Szkolny Klub Wolontariatu. Jego zadaniem jest organizowanie i świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym oraz reagowanie na potrzeby środowiska, inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekują się nauczyciele- koordynatorzy: p. Agnieszka Kujawska, p. Ewa Turlik- Kostanek, p. Izabela Dębińska, p. Emilia Kwaśniak.

W I semestrze roku szkolnego 2017/ 2018 podjęto następujące działania:
porządkowanie opuszczonych grobów na pobliskim cmentarzu, zapalenie zniczy na mogiłach nauczycieli i przyjaciół szkoły;
włączenie się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, z których dochód przeznaczony był na rehabilitację dla chorej dziewczynki;
zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt i współpraca ze schroniskiem- pomoc w opiece nad zwierzętami;
zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Wolontariusza- słodki poczęstunek, zabawy integracyjne, promocja wolontariatu;
zabawy z młodszymi dziećmi w czasie dłuższych przerw międzylekcyjnych;
pomoc w stołówce szkolnej;
zorganizowanie akcji „Czytanie na śniadanie” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych;
przeprowadzenie na terenie szkoły zbiórki dla dzieci z ubogich rodzin, Domu Dziecka- nawiązanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim;
nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich i przyłączenie się do akcji „Dzieci tajfunu”- przekazanie 50 zł z loterii pluszaków zorganizowanej w klasach 0- III;
włączenie się w ogólnopolską akcję WOŚP;

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 odbyły się następujące akcje:

- udział w akcji „Legalne wagary”- zbieranie plastikowych nakrętek, z których dochód przeznaczony był na pomoc bezdomnym zwierzętom; sprzątanie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim;

- włączenie się w akcję zbierania plastikowych nakrętek- na rzecz chorej Amelki;
- współpraca ze schroniskiem- pomoc w opiece nad zwierzętami;
- kontynuowanie akcji „Czytanie na  śniadanie” dla dzieci z zerówki;
- zorganizowanie akcji dochodowej dla fundacji PAH;
- zorganizowanie wymiany garażowej dla uczniów naszej szkoły i społeczności lokalnej;
- przekazanie ubrań fundacji Caritas przy  Parafii św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim;- sprzątanie terenu wokół szkoły;
- spotkanie z ratownikiem medycznym, panem Jackiem Wieczorkiem;