Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 

Tegoroczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zostanie przeprowadzona po raz pierwszy przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej www.nabor.pcss.plzostała udostępniona oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
15 lutego na podanej stronie w Zakładce Przedszkola (Tomaszów Mazowiecki) wprowadzone będą niezbędne do procesu rekrutacji dokumenty do uzupełnienia
i pobrania. 
Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

Uchwała Nr XLI/366/2017 

Zarządzenie Nr 45/2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 45/2018

Zarządzenie Nr 46/ 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 46/2018 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  na rok szkolny 2018/ 2019