Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Projekty

Nazwa zadania:
"Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim"

Ekopracownia, w której realizowany będzie program edukacji ekologicznej "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy", utworzona w październiku 2015 roku, współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi                       Logo Tomaszowa Mazowieckiego

Wartość całkowita zadania: 39 988zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 31 400zł