Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Stołówka

Płatność za wyżywienie:
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od 01.12.2017 r. wszelkie płatności za wyżywienie uczniów w szkole są dokonywane w formie przelewu, a nie jak dotychczas gotówką w siedzibie placówki. 

Nr rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności: 
65 1050 1461 1000 0023 6464 5065 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, klasa, gimnazjum/podstawówka, miesiąc. 

O nieobecności dziecka w danym dniu informujemy pracownika sekretariatu lub świetlicy szkolnej osobiście lub telefonicznie pod nr 44 723 15 63 do godziny 8.30.Odliczenia dokonywane są w następnym miesiącu. Informację o faktycznej kwocie do zapłaty uczeń dostanie od wychowawcy świetlicy.

Uczestniczymy w programie Owoce i warzywa w szkole, który skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-V. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. 

 W miesiącu styczniu 2019 r. kwota do zapłaty to
 81,40 zł. = 3,70zł x 22 obiady

Kwotę 81,40 zł płacą uczniowie niemający żadnych odpisów i nadpłat za poprzedni miesiąc- grudzień.
Pozostali proszeni są o sprawdzenie wpłaty do zapłaty za styczeń u wychowawcy świetlicy.

 

Koszt dziennego wyżywienia ucznia klasy ,,0’’ to 6,70zł :
W tym śniadanie – 1,50 zł,  obiad – 3,70 zł , podwieczorek – 1,50zł.

W miesiącu styczniu 2019 r. kwota do zapłaty to 147, 40 ( 6,70zł. x 22 dni)

Koniecznie należy zgłosić wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy, jeżeli dziecko nie korzysta w danym miesiącu z któregoś z trzech posiłków.
W każdym miesiącu przed dokonanie wpłaty należy sprawdzić faktyczną kwotę u wychowawcy świetlicy ze względu na ewentualne odpisy za poprzedni miesiąc.