Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Pedagog

Pedagog szkolny, p. Dorota Wieczorek pracuje według następującego planu:

poniedziałek: 9.10- 13.40
wtorek: 8.00- 14.30
środa: 8.30- 14.30
czwartek: 11.00- 17.00
piątek: 8.00- 11.30

W ramach swojej pracy między innymi:
- pomaga w rozstrzyganiu konfliktów i zdarzeń dotyczących nieprzestrzegania regulaminu szkoły;
- prowadzi lekcje wychowawcze;
- wzbogaca świadomość pedagogiczną rodziców;
- bierze udział w pracach komisji ds. pomocy materialnej uczniów;
- bierze udział w pracach komisji wychowawczej;