Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Logopeda

Zajęcia logopedyczne prowadzi pani Agnieszka Kujawska oraz pani Katarzyna Grochowalska. Odbywają się one zgodnie z planem pracy logopedy i są systematycznie dokumentowane.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, ćwiczeń oddechowych, nauczyciel wykorzystuje również ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój uczniów, ułatwiające czytanie, pisanie i mówienie. Dzieci trafiają na zajęcia po przeprowadzonej na początku roku szkolnego diagnozie logopedycznej.