Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Kadra

Dyrekcja szkoły:
Dyrektor - mgr Elżbieta Wilczyńska, nauczyciel dyplomowany,język polski.
Wicedyrektor - mgr Lucyna Siudzińska, nauczyciel dyplomowany,język polski.

Nauczyciele:
mgr Adrianna Adamska-Mundzia, nauczyciel dyplomowany,informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, technika.
mgr Aneta Cieśliczka, nauczyciel dyplomowany,język niemiecki, plastyka.
mgr Izabela Dębińska, nauczyciel dyplomowany,religia.
ks. Paweł Zubek, nauczyciel stażysta, religia.
mgr Marcin Jabłoński, nauczyciel dyplomowany,wychowanie fizyczne.
mgr Monika Kamińska, nauczyciel dyplomowany, fizyka, chemia.
mgr Monika Kubaszewska, nauczyciel dyplomowany,wychowanie fizyczne.
mgr Agnieszka Kujawska, nauczyciel dyplomowany, język polski, logopeda.
mgr Emilia Kwaśniak, nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna, język angielski.
mgr Halina Malej, nauczyciel dyplomowany, przyroda, biologia.
mgr Paulina Turkowska, nauczyciel dyplomowany, język angielski.
mgr Joanna Piechna, nauczyciel dyplomowany, język polski.
mgr Lidia Piwińska-Frasińska, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna.
mgr Sławomira Przybyszewska, nauczyciel dyplomowany, geografia,przyroda.
mgr Teresa  Raczkowska, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna.
mgr Maciej Saktura, nauczyciel dyplomowany, matematyka, informatyka. 
mgr Marcin Saktura, nauczyciel dyplomowany, muzyka, zajęcia artystyczne.
mgr Agnieszka Słotwińska, nauczyciel dyplomowany, matematyka, informatyka.
mgr Lena Słowikowska, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie.
mgr Beata Sroczyńska, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne.
mgr Aneta Stanisławska, nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz, nauczyciel plastyki.
mgr Elżbieta Śmiechowicz, nauczyciel dyplomowany, wychowawca świetlicy.
mgr Agata Tkaczyk, nauczyciel kontraktowy, matematyka.
mgr Ewa Turlik-Kostanek, nauczyciel dyplomowany, język, polski, język angielski.
mgr Dorota Wieczorek, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny, wiedza o społeczeństwie.
mgr Ewa Wiktorowicz, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna.
mgr Ewa Wojciechowska, nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Zaborowska, nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna.
mgr Paweł Zakaszewski, nauczyciel dyplomowany, historia, wiedza o społeczeństwie.
mgr Agata Zielińska, nauczyciel dyplomowany, język angielski.
mgr Ewa Zielińska, nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna.
mgr Monika Żyrek, nauczyciel dyplomowany, język niemiecki.
mgr Katarzyna Grochowalska, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel współorganizujący kształcenie.

Administracja:
Marzena Sienkiewicz - sekretarz szkoły
Dominika Zając - specjalista do spraw kadr i płac
Ewa Baran - sprzataczka
Danuta Karlińska - sprzątaczka
Bogumiła Bednarek - sprzątaczka
Katarzyna Stefan - sprzątaczka
Waldemar Bednarek - woźny
Wiesław Koselak - konserwator
Dariusz Rudzki - sprzątacz
Anna Paczutkowska - intendent
Elżbieta Garlikowska - kucharka
Iwona Jarzębska - pomoc kucharki
Iwona Szymańska- pomoc kucharki