Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim
Szkola Podstawowa nr 6

Kontakt

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim;

2. Z dniem 25 maja 2018 r. wyznacza się Pana Roberta Urbańskiego na Inspektora Danych Osobowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Maz.